Media społecznościowe

"Veritas Vos Liberabit" Jezus Chrystus

Zobacz szczegóły
PRAWDA WAS WYZWOLI
Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię, prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem. Ps 140